Vad kan jag göra om jag INTE kan se direktvideo?

Om du inte kan se kamerans direktvideo på mydlink-appen, följ stegen för att kontrollera att:

1. Appen är ansluten till internet.

2. Att du har installerat rätt app för just din modell.

3. Att kameran är ansluten till internet.

4. Om du fortfarande inte kan se direktvideo, starta om kameran och vänta tills statuslampan lyser med fast grönt ljus. Logga in på mydlink-appen igen och se din direktvideo.

Rank: 1.5