Hur ställer jag in kameran på automatisk inspelning när rörelse/ljud identifieras?

This FAQ applies to the DCS-820L and DCS-825L

Sätt i ett microSD-kort i öppningen på kamerans baksida. Kameran börjar automatiskt spela in när den identifierar rörelse eller ljud.

Rank: 1.5