Hur tar jag bort kameran från mitt mydlink-konto?

OBS! Innan du tar bort kameran från ditt konto, kontrollera att kameran är ansluten till routern eller har Internetåtkomst. Kamerans lysdiod ska lysa grön.

Du kan ta bort din kamera från ditt mydlink-konto med någon av följande två metoder:


1. Hård återställning av kameran.

  • Lokalisera återställningshålet på mydlink-kamerans baksida

  • Håll knappen ÅTERSTÄLLNING intryckt i 6-10 sekunder medan kameran startas. Kameran kommer att starta om och kommer då att ha fabriksstandard.
2. Använd mydlink-sidan för att ta bort kameran
  • Logga in på ditt mydlink-konto.
  • Från fliken Min enhet, välj vilken kamera du vill ta bort och klicka på Ta bort enhet

  • Ange ditt mydlink-lösenord för att bekräfta borttagningen av enheten.

OBS! Efter att du har tagit bort en kamera från ditt konto ska du vänta medan kameran startas om. Detta tar upp till 2 minuter. Kamerans lysdiod blir röd, och återgår därefter till grön igen. Detta visar att kameran har tagits bort från ditt konto och att du nu kan koppla bort nätadaptern från enheten.
Rank: 1.5