Hur återställer jag min enhet tillbaka till fabriksinställningarna?

För att återställa enheten till fabriksinställningarna, följ nedanstående steg:

Steg 1: Enheten måste vara ansluten till ett nätverk och statuslampan lysa fast grön.

Steg 2: Håll ett uträtat gem intryckt i knappen ÅTERSTÄLL i minst 20 sekunder medan enheten är ansluten.

Steg 3: Vänta i 60 sekunder medan enheten startar om. Proceduren medför att alla dina inställningar ändras tillbaka till fabriksinställningarna.

Rank: 1.5