Kan jag spela in video från en Cloud kamera direkt till min dator?

Du kan använda D-ViewCam-programmet för att spela in video direkt från din kamera till en lokal hårddisk eller en nätverksansluten minnesenhet (NAS). 

Du kan hämta programmet från mydlink supportsida.

Rank: 1.5