FAQ

 • Hur nollställer man DFL-200/700/1100 enheten till fabriksinställningar? Read Answer
 • Hur konfigurerar man DFL-200/700/1100 för att ansluta till en annan DFL-200/700/1100 vid användning av IPSec VPN tunnel? Read Answer
 • Hur använder man Port Mapping egenskapen på en DFL-200/700/1100? Read Answer
 • Varför är de nya inställningarna inte sparade på DFL-200/700/1100 enheten? Read Answer
 • Om man har flera publika IP-adresser, hur konfigurerar man DFL-200/700/1100 enheten så att den tillåter tjänster att fungera bakom DMZ porten med publika IP-adresser? Read Answer
 • Hur begränsar man internet åtkomsten till endast web access och e-mail, och blockerar all annan trafik? Read Answer
 • Hur konfigurerar man DS-601/DS-605 klienten för att ansluta mot en DFL-200/700/1100? Read Answer
 • Hur uppgraderar man firmware versionen på en DFL-200/700/1100? Read Answer
 • Hur ansluter man till Internet när man använder en inbyggd Windows VPN klient och är ansluten till PPTP servern av routern? Read Answer
 • Hur tillåter man trafik från LAN till WAN till endast specifika IP-adresser? Read Answer
 • Hur konfigurerar man en VPN tunnel mellan en DFL-200/700/1100 och DS-601/DS-605 klient vid användning av Xauth? Read Answer
 • How do I upload the firewall's configuration file? Read Answer