Varför hittar jag inte någon musik, film eller fotografier?

·       Försäkra dig om att din pc är påslagen och att den inte har gått ner i "standby-läge" eller "hibernation-läge".Det kan vara så att du behöver förändra din pc's strömspar-inställningar om det är så att du vill ha tillgång till mediaservern när som helst.

·       Kontrollera att Media Server-programmet körs på din pc. Ser du MediaServer ikonen ner till höger vid klockan i windows. Det kan vara så att du behöver starta om Media Servern på din pc.

·       Klicka på Media Server-ikonen och välj "Show Media Server" för att bekräfta att du delar ut rätt mappar från din pc.

·       Bekräfta att nätverkskabeln är ansluten korrekt in i din DSM-320/RD och sedan till en switch, hub eller router. Kontrollera att switchen, hubben eller routern är påslagen.

·       Om du använder statiska IP-addresser, behöver du verifiera att IP är i samma subnät som resten av ditt nät. Kontrollera även att IP addressen inte används av någon annan enhet i nätet.

·       Försäkra dig om att filerna du delar ut använder ett supporterat filformat och codec.

 

Rank: 1.5