Varför ändrar Boxee färg på Boxee LED logon på framsidan av enheten?

Färgerna på logon ger information om status för Boxee Box.

Använd listan nedan för att få information om vad de olika färgerna betyder.
 

LED färg
Status/Beskrivning
Mörkgrön
Fungerar normalt, inget media spelas upp.
Svagt grön
Boxee spelar upp media, eller är i strömsparläge.
Orange
Ingen Internet-förbindelse, eller så är Boxee i återställningmenyn.
Röd/ Grön Blinkande
Uppdatering misslyckades på grund av problem med Internet-förbindelsen. Om detta inträffar håll nere strömknappen i 5 sekunder vid uppstart för att komma in i återställningsläge. Välj alternativet Factory Restore och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Rank: 1.5