Vad kan jag göra om Boxee inte startar upp?

Om du inte kan se något på din TV, gå tillbaka till början av installationen och kontrollera följande:

Är TVn påslagen och inställd på korrekt upplösning och källa?
Är Boxee Box ansluten till ett fungerande vägguttag?
Om det fortfarande inte fungerar och du inte får någon bild på din TV så har du några alternativ. Om du har en annan Boxee Box prova med den strömadapter som tillhör den. Alternativt om du har tillgång att testa med en universal strömadapter med samma kontakt och strömstyrka. Om det ändå inte fungerar, ta då kontakt med våran supportavdelning för att fortsätta felsökningen.
Rank: 1.5