Min Boxee Box kan inte hitta mina filer på mitt lokala nätverk. Varför?

• För Windows Vista och Windows 7, kontrollera så att nätverket som din dator ansluter sig till är markerat som ”Home”,
Kontrollera också så att du har aktiverat gästtillgång och att dina mappar är markerade som läsbara av alla, eller att du har delat ut dina mappar med ett specifikt användarkonto som du kan skriva in på din Boxee Box.
Kontrollera så att fildelning är aktiverat i dina nätverksinställningar. Denna inställning är aktiverad som standard i Windows, men kan ha inaktiverats av misstag.
Om möjligt, testa att bläddra i ditt nätverk via utforskaren för att säkerställa att det fungerar korrekt, kontrollera så att din egen maskin syns i nätverket.

• För Windows XP, kontrollera så att du inte spärrar för fildelning i din brandvägg. Alternativt prova med brandväggen avstängd. Den inbyggda brandväggen har en enkel konfigurering för detta. Det gäller även för de flesta vanliga tredje parts brandväggar.
 
• För Mac OSX, så måste din media delas ut via metoden SMB. Gå till System inställningar > Delning > Fildelning och kontrollera så att den är aktiverad. Klicka sedan i alternativet ”Dela filer och mappar med SMB”
 
• För Linux, så behöver du ha ett netbios namn inställt för din maskin (vanligen i filen /etc/smb.conf). Dina utdelade mappar måste också vara bläddringsbara. Kontrollera även så att nmbd (netbios namnupplösning) är igång på din maskin. Om möjligt kontrollera så att du kommer åt de delade mapparna från en annan maskin. Kontrollera så att antingen a) Dina utdelade mappar kan kommas åt med ett gästkonto eller b) Att du kan komma åt dina utdelade mappar med ett användarkonto som du skriver in på din Boxee Box.
 

Rank: 1.5