Jag har lagt till mina mediakällor (media sources), men mina “Movies” och “TV Show” kataloger är tomma?

Boxee söker endast efter media när den inte används för annat t.ex. uppspelning av film eller annat. När man lägger till mediakällor så betyder det inte att de dyker upp direkt under "TV Shows", " Movies", "Music eller "Photos".  Boxee skannar mediakällorna och försöker sedan identifiera och leta upp informationsdata från internet för att presentera det med t.ex. rätt omslag och information för att visning av din media ska vara så användarvänlig som möjligt på skärmen.

Du kan specificera hur ofta du vill att att mediakällorna på NAS eller lokalt ansluten hårddisk ska skannas (Never, Once, Daily, Very Frequent). Du kan manuellt initiera en skanning när du bläddrar i lokala kataloger (Main Menu > Files) eller definierar en katalog som ny mediakälla.
Du kan se hur många filer Boxee skannar, har identifierat,  och/eller inte känner igen från dina mediasamling. 

Rank: 1.5