Hur installerar jag min Boxee Box?

Att installera din Boxee Box är enkelt.

  1. Använd den medföljande HDMI kabeln för att ansluta din Boxee Box till din TV.
  2. Anslut din Boxee Box till en strömkälla med den medföljande strömkabeln.
  3. Slå på strömmen på din Boxee Box genom att trycka på strömknappen. Använd sedan din TVs fjärrkontroll för att starta din TV och ställa in den på rätt HDMI källa.

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din Boxee Box.

Rank: 1.5