Boxee fungerade perfekt, men nu kan jag inte ansluta till mitt trådlösa nätverk?

Om du stöter på detta problem, börja med de grundläggande felsökningarna för att återfå full funktionalitet.  

Stäng av/på strömmen till Boxee Box
Koppla ur strömanslutningen på baksidan av boxen och sätt tillbaka den igen efter 5 sekunder.
På startsidan, gå till Settings>Network och välj wizard

Stäng av/på strömmen till din router
Koppla ur strömanslutningen på baksidan av routern och sätt tillbaka den igen efter 5 sekunder. Vänta till routern har startat upp ordentligt igen och är ansluten till internet
På startsidan, gå till Settings>Network och välj wizard


Säkerställ anslutning till rätt trådlöst nätverk
Efter skanning av trådlösa nätverk, leta efter ditt trådlösa nätverks namn.
Om du inte kan se ditt trådlösa nätverk, återställ Boxee Box till fabriksinställningarna

Återställa till fabriksinställningar
Tryck och håll ner strömknappen i fem sekunder, vid uppstart så ska inte Boxen komma så långt att Boxee introfilmen visas (då måste du börja om). Du har kommit rätt om bild med Recovery menu visas på skärmen.
Välj ”Factory Restore” och följ instruktionerna.
Rank: 1.5