Att ansluta en DWL-G710 Range Extender.

1. Anslut din DWL-G710, via nätverkskabel, till en dator.

2. Konfigurera datorns nätanslutning till "statisk IP"enligt bilden.

 

3. Öppna Internet Explorer 6.0, eller nyare och surfa till:
http://192.168.0.30
Logga in med användaren: admin

 

4. Välj fliken "Wireless".

 

5. Klicka på "Site Survey"
Välj den AP du vill förlänga signalen från.Klicka sedan på "Connect".

 

6. Välj rätt krypteringsmetod för den AP duansulter till.
I detta fall WPA/PSK. Skriv in krypteringsnyckeln och klicka på "Apply".

 

7. Enheten startar om. Vänta i 60 sekunder, klicka sedan på "Continue".

 

8. Välj fliken "Network".
Fyll i IP till nätverkets gateway/router. I detta fall är det 192.168.0.1

 

9. Klicka på "Apply". Nu startar enheten om. Vänta i 60 sekunder.
Placera ut enheten.

Rank: 1.5