Vad kan orsaka att min trådlösa produkt inte kan ansluta sig vid maximalt avstånd?

D-Link Air ger dig tillgång till nätverket när du befinner dig innom dess räckvidd. Men, beroende på väggar, tak och andra objekt som signalen måste gå igenom, kommer räckvidden att minska drastiskt. Bakgrundsstörning i hemmet och på kontoret kan påverka signalen negativt. Nyckeln till längre räckvidd är att följa dessa grundprinciper.
 

1.   Fri sikt mellan antennerna. Håll antalet väggar och tak, som signalen måste igenom, till ett minimum. Tänk också på att vinkeln genom en vägg eller ett tak kan ge mer massa för signalen att gå igenom. Detta kan reducera räckvidden markant.

2.   Var medveten om att signalen går rakt mellan två antenner. En vägg som är en halvmeter tjock, kommer vid 45 graders vinkel, vara nästan 1 meter tjock. Vid 2 graders vinkel är väggen 12 meter tjock! Om du måste genom en vägg eller ett tak, placera då AP / Router så att signalen går rakt igenom väggen eller taket.

3.   Olika material gör stor skillnad. En solid metalldörr eller aluminium kommer ha en negativ effekt på räckvidden. Placera AP / Router så att signalen går genom material med låg densitet. Det är alltid att föredra fri sikt.

4.   Var uppmärksam på att placera dina antenner, så att de har optimal plats och lutning. Använd programvaran som medföljer produkten för att hitta optimal signalstyrka.

5.   Placera dina trådlösa produkter, minst 1 till 2 meter från elektronisk utrustning som genererar RF (RadioFrekvens). Till dess produkter hör microvågsugnar, monitorer, elektriska motorer, UPS enheter osv.

6.   Om du använder 2,4Ghz trådlösa telefoner eller X-10 (trådlösa produkter så som takfläktar, lampor, och husalarm), kommer detta att störa ut ditt trådlösa nät. Allt som använder 2,4Ghz eller 5Ghz frekvensen kommer att störa ditt trådlösa nättverk. Byt kanal på din AP / Router.

7.   I det vanliga hemmet bör inte räckvidd vara ett problem, men om du har dålig signal eller ingen signal, så kan du placera en AP eller en Range Extender i närheten av det område du vill täcka.

Rank: 1.5