Varför kommer jag inte ut på internet när jag kopplar min Accesspunkt (AP) direkt till mitt DSL eller kabelmodem?

Att ansluta en AP direkt till ditt DSL eller kabelmodem,kräver att du har mer än en tilldelad IP address från din ISP (internetleverantör). Varje enhet du ansluter direkt till din ISP, behöver en unik IP address. I de flesta fall har man bara en tilldelad IP address från sin ISP. Detta betyder att din AP "tar" den första IP somtilldelas av din ISP, vilket betyder att din PC inte får någon IP.

Om du är medveten om detta, men fortfarande upplever problem, läs följande:

·       Om du har StatiskaIP: Konfigurera din AP med en av de IP addresser du fått av din ISP. Glöm inte att lägga till rätt subnetmask och rätt gateway. DHCP ska vara "Disabled" (avstängd).Konfigurera din pc med den andra IP addressen.

 

·       Om du har DynamiskIP: Konfigurera din AP till Dynamic IP (DHCP) genom att surfa in på den och klicka på LAN. Välj DHCP och klicka på Apply. Din AP kommer nu att fråga din ISP om en IPaddress när den startar.

 

Om det är så att din AP inte får någon IP från din ISP behöver du göra följande:
1: Slå av ditt DSL / kabelmodem och dra ur strömmen på din AP.
2: Slå på strömmen på ditt DSL / kabelmodem.Vänta i ca 3 minuter, så att ditt DSL / kabelmodem får kontakt med din ISP. (se DSL / kabelmodemets manual för information om hur lamporna ska blinka / lysa)
3: Sätt i strömmen i din AP.
4: Starta din pc och anslut mot din AP.

Rank: 1.5