Vad är WPA?

WPA, eller Wi-Fi Protected Access, är en Wi-Fi standard som är designad för att öka säkerheten från WEP (Wired Equivalent Privacy). Tekniken är utvecklad så att den ska fungera med existerande Wi-Fi produkter som har WEP kompabilitet (t ex. Denna funktion kankomma som en programvara/firmware uppgradering till existerande enheter).

De två stora förbättringarna från WEP:

·      Förbättrad datakryptering genom TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP döljer nycklarna genom attanvända en hash-algoritm och genom att lägga till en integritets kontroll, som säkrar att nycklarna inte har blivitförfalskade.

·       Den använder autentisering, som saknas i WEP, genom det bredare autentikationsprotokollet (EAP). WEP reglerar tillgången till ett trådlöst nätverk genom maskinvaru specifika MAC adresser på de olika datorerna, vilket är relativt enkelt för en duktig hacker att lyssna av och stjäla. EAP är byggd på ett mer säkert krypteringssystem för officiella nycklar, som säkrar att bara autentiserade datorer får tillgång till nätverket.

* Det bör nämnas att WPA är en mellanstandard som kommer bli ersatt av IEEEs 802.11i standard när den är färdig.

Rank: 1.5