1-ports KVM-switch över IP

DKVM-IP1

 • Product Status: End of Life
 • Kompatibel med de flesta KVM-switcharna och alla D-Link KVM-switchar
 • Använder vanligt förekommande webbläsare för hantering
 • Videouppdatering kan uppgraderas från fjärranslutning
 • Upp till 15 användare kan logga in samtidigt
 • 256 bit SSL-säkerhet
 • Tillträde till BIOS-nivå
 • Mussynkronisering
 • Justering av videokalibrering
 • Genvägstangenter som kan definieras av användaren
 • Använder standard KVM-kablar
 • Automatisk utloggning efter mer än 30 minuter i vila
 • Skärmens uppdateringshastighet: 1280 x 1024 vid 60Hz (lokal 1600 x 1200)
 • Network Time Protocol-klient (NTP)
 • DDNS-stöd
 • DHCP-klient

This product was phased out on: 02/08/2011
This product's last date of support is on: 01/08/2013
Version Date Type File Size
Datasheet (English) - PDF 0.38mb Download
Version Description Date Type File Size
Manual v1.1 (English) Manual v1.1 (English) - PDF 2.04mb Download
Manual v1.01 (English) Manual v1.01 (English) - PDF 3.56mb Download
Version Description Date Type File Size
1.0 Quick Installation Guide (English) - PDF 0.55mb Download
Version Description Date
KVM Vision Viewer 2.0.7 2.0.7 KVM Vision Viewer 2.0.7 2005-08-24 Download
Version Description Date
DEU_DoC_B1_RevA CE Declaration 2011-06-17 Download
DEU_DoC_A2_RevA CE Declaration 2009-01-23 Download
DEU_DoC_A1_RevA CE Declaration 2007-09-27 Download