Proč se mé dva zařízení Powerline DHP nechtějí spárovat?

1. Oba zařízení musí být připojeny do elektrické zásuvky, které se nachází v jednom elektrickém okruhu se stejnou elektrickou fází.


2. Připojte adaptér Powerline do zásuvky ve zdi bez použití prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany. Filtrování obvodů s chráničem může interferovat s technologií Powerline.


Poznámka: Všechna zařízení Powerline sou ve výchozím nastavení nakonfigurována pro vzájemnou komunikaci. Jestli tak není, pro opětovné navázání komunikace se pokuste Powerline resetovat do továrního nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko reset na dobu 15 až 20 sekund.
Rank: 1.5

Podobné témata: