Informace o záruce

Záruční lhůta uvedená v této tabulce má přednost před záruční lhůtou uvedenou v uživatelské příručce k danému produktu, kterou nahrazuje.

Typ produktu

Záruční lhůta na produkt

Bezdrátové směrovače a adaptéry s vestavěnou technologií IEEE 802.11n (bez napájecích adaptérů a příslušenství)

Dva (2) roky. Na produkty zakoupené před 1. lednem 2009 je záruční lhůta 11 let.

Spravované Smart přepínače (včetně interních ventilátorů a interních napájecích zdrojů)

Omezená doživotní záruka To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt zaregistrovat (viz níže).

Spravované přepínače (včetně modulů a interních ventilátorů a napájecích zdrojů)

Omezená doživotní záruka To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt
zaregistrovat (viz níže).

Přepínače na bázi šasi (včetně modulů a napájecích zdrojů)

 

Dva (2) roky

 

Podnikové bezdrátové produkty (tj. bezdrátové přepínače, bezdrátové produkty do exteriéru, přístupové body s kovovým šasi) (bez externích napájecích zdrojů)

 

Omezená doživotní záruka To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt zaregistrovat (viz níže).

Bezpečnostní hardwarové firewally (bez externích napájecích zdrojů)

Omezená doživotní záruka To znamená, že záruční lhůta vyprší až pět let poté, co společnost D-Link (nebo její nástupce) ukončí prodej daného produktu v Evropě. Pro nárok na omezenou doživotní záruku je třeba produkt
zaregistrovat (viz níže).

Kromě toho nabízí D-Link tříměsíční bezplatnou aktualizaci ISP vzorce/signatury na základě registrace. K prodloužení aktualizace IPS vzorce/signatury si mohou zákazníci zakoupit 12měsíční předplatné u místního prodejce produktů D-Link. Pro registraci firewallu a získání nároku na bezplatnou tříměsíční aktualizaci nebo aktivaci autorizačního kódu k zakoupenému 12měsíčnímu předplatnému aktualizace navštivte náš Úplné znění záručních podmínek, bezpečnostní pokyny a informace o likvidaci a recyklaci výrobku najdete v dokumentu Informace o záruce (PDF).

Veškeré ostatní produkty (včetně všech modulů, transceiverů, externích napájecích zdrojů apod.)

Dva (2) roky.


Poznámka: