Instalační úvahy pro Powerline.

Naplánujte umístění Vašich zařízení Powerline:

1. Připojte zařízení Powerline k elektrickým zásuvkám, které nejsou ovládány vypínačem, aby se zabránilo náhodnému vypnutí napájení zařízení.

2. Nepřipojujte zařízení Powerline do prodlužovací šňůry nebo přepěťového jističe, protože by to mohlo vést k tomu, že by tato zařízení nefungovala správně,
nebo by to mohlo negativně ovlivnit výkon sítě.

3.  Nepřipojujte zařízení Powerline do elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti zařízení, které využívá hodně energie jako je například pračka nebo lednice. Může to vést k tomu, že by toto zařízení nefungovalo správně, nebo by to mohlo negativně ovlivnit výkon sítě.

4. Zkontrolujte prosím, zda Vaše zařízení Powerline jsou určená pro provoz v rámci elektrické sítě ve Vaší lokalitě.

5. Chcete-li zabránit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nezapomeňte připojit zařízení Powerline do řádně uzemněné elektrické zásuvky.

Rank: 1.5

Podobné témata: