Jak mohu změnit nastavení sítě Wi-Fi, ke které je má kamera BabyCam připojena?

Poznámka : Po změně Wi-Fi sítě ve Vaši kameře, budete muset připojit Váš smartfón nebo tablet ke stejné Wi-Fi síti jako kamery, pro lokální zobrazení živého přenosu videa.

Krok 1 : Spusťte aplikaci mydlink BabyCam.

picture

Krok 2 : Klikněte na kameru, pro kterou chcete změnit síť Wi-Fi.

picture

Krok 3 : Klikněte na ikonu Nastavení v pravém horním rohu obrazovky.

picture

Krok 4 : Klikněte na šípku v pravé části pro nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi.

picture

Krok 5 : Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

picture

picture

Krok 6 : Zadejte heslo pro novou Wi-Fi síť. Klikněte na Připojit.

picture

Krok 7 :Jakmile je tento proces dokončen, připojte Váš smartfón nebo tablet ke stejné Wi-Fi síti jako kamery, chcete-li zobrazit živý přenos videa lokálně.
Rank: 1.5

Podobné témata: