Jak mohu resetovat kameru DCS-932L do továrního nastavení?

Příklad:

a. Pokud jste zapomněli heslo pro kameru, můžete provést reset a vrátit všechna nastavení do továrního nastavení.
b. Pokud se nemůžete přihlásit do zařízení.
c. Pokud změníte vaše síťové prostředí.
d. Chcete-li přiřadit zařízení k jinému účtu " mydlink ".
e. Pokud narazíte na problém při registraci zařízení k službě " mydlink ".
f. Pokud průvodce instalací nemůže najít Vaši kameru DCS-932L.

Poznámka:
Po resetovaní do továrních nastavení, budete muset opět registrovat Vaši kameru v službě " mydlink Cloud ".

Upozornění: Během tohoto procesu nevypínejte kameru DCS-932L. Doporučuje se provedení tohoto procesu pouze tehdy, když bude toto zařízení během procesu připojeno přímo k elektrické zásuvce pomocí dodaného napájecího adaptéru.

Krok 1 : Na kameře prosím dohledejte malou dírku s označením Reset a použitím kancelářské spinky stiskněte tlačítko reset uvnitř otvoru.


Krok 2 : Přidržte tlačítko reset po dobu 15-20 sekund a pusťte.

picture

Poznámka: Během tohoto procesu neodpojujte prosím napájecí adaptér.

Krok 3 : Jednotka se poté restartuje. Jakmile indikátor napájení přestane blikat, přístroj se resetuje a všechna nastavení se obnoví do továrního nastavení.

Rank: 1.5

Podobné témata: