Kde mohu zkontrolovat statistiku mého internetového spojení?

1. Spusťte program Connection Manager.
2. Stiskněte ikonku statistiky (třetí napravo, v horní části obrazovky)

Popis sekcí:
Transfer time - čas spojení
Upload speed - rychlost spojení (posílání dat)
Upload data - počet odeslaných dat
Download speed - rychlost spojení (odebírání dat)
Download data - počet odebraných dat
Statistics time last reset - datum resetování statistik
Daily uploaded data - počet odeslaných dat (denně)
Daily downloaded data - počet odebraných dat (denně)
Monthly uploaded data - počet odeslaných dat (mesičně)
Monthly downloaded data - počet odebraných dat (mesičně)
Yearly uploaded data - počet odeslaných dat (ročně)
Yearly downloaded data - počet odebraných dat (ročně)

Rank: 1.5