Co znamená chyba (error 678) v programu Connection Manager?

Tato chyba se vyskytuje většinou, při pokusu připojení k internetu. Možné příčiny této chyby:
1. Chybí konfigurace profilu v programu Connection Manager (viz FAQ – Instalace modemu DWM-156)

2. Na Vašem účtu nejsou žádné prostředky (předplacený internet), v tom případě kontaktujte Vašeho poskytovatele internetových služeb.

3. Datový limit vypršel. V tom případě kontaktujte Vašeho poskytovatele internetových služeb.
Rank: 1.5