Jak mohu importovat nebo exportovat kontakty v programu Connection Manager?

Kontakty je možné importovat/eksportovat jako soubory ve standardu VCard nebo jako soubory CSV.

1. Spusťte program Connection Manager.

2. Klikněte ikonku ukázanou na níže uvedené obrazovce

3. Stiskněte Contacts Import a zvolte typ souboru, z kterého budete kontakty importovat do počítače (VCard nebo CSV).4. Pro exportování kontaktů, stiskněte Contacts Export, zvolte správný formát souboru do kterého budou z počítače kontakty vyexportované.

Rank: 1.5