Jak mohu resetovat Extender DAP do výchozího nastavení?

Příklad: Pokud jste zapomněli heslo do konfiguračního menu Vašeho Extenderu DAP-1320, můžete jej resetovat a zařízení se pak vrátí do výchozího nastavení.

Upozornění: Jakmile provedete reset do výchozího nastavení, vymažete všechna aktuální nastavení a tuto akci nelze vrátit zpět.

Postup č. 1: Pomocí kancelářské sponky stiskněte a přidržte tlačítko reset (nachází se na spodní straně zařízení) po dobu 15-20 sekund. Kontrolka LED se rozsvítí červeně, to znamená, že se zařízení resetuje. Vyčkejte přibližně 30 sekund pro opětovný přístup k zařízení. Výchozí IP adresa je 192.168.0.50 nebo http://dlinkap.local.

picture

Postup č. 2: V hlavním konfiguračním menu klikněte na položku Řízení (Management) v pravém horním rohu a následně klikněte na položku Systému (System). Klikněte na tlačítko Obnovit výchozí nastavení (Restore Factory Defaults). Zobrazí se varovné upozornění pro potvrzení resetu do výchozího nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

picture

Poznámka: Ve výchozím nastavení není nastaveno žádné heslo pro přístup do webového rozhraní zařízení. Ponechte pole Heslo (Password) prázdné.

Rank: 1.5

Podobné témata: