Product
Features
Typ platformy Správa sítě z cloudu Typ platformy Typ platformy Správa sítě z lokálně instalovaného kontroléru
Škálovatelnost Neomezená Škálovatelnost Škálovatelnost Střední
Jednoduchost nasazení Bezobslužná konfigurace (Zero-Touch Auto-Provisioning) Jednoduchost nasazení Jednoduchost nasazení Konfigurace z aplikace nebo počítače
Rozsah řešení Kompletní řešení připravené ihned po vybalení z krabice Rozsah řešení Rozsah řešení Přizpůsobitelný softwarový kontrolér nebo HW kontrolér Nuclias Connect Hub
Kompatibilita se staršími zařízeními
Not Supported
Kompatibilita se staršími zařízeními Kompatibilita se staršími zařízeními
Supported
Potřebná technická odbornost Nízká Potřebná technická odbornost Potřebná technická odbornost Střední - Vyšší
Cenová struktura Průběžný licenční poplatek Cenová struktura Cenová struktura Bezplatný software
Cena kontroléru Bez cenových nákladů Cena kontroléru Cena kontroléru Instalace bezplatného SW kontroléru na stávající server

nebo jednorázový nákup HW kontroléru DNH-100
Licencování zařízení Přepínače: od 14€/rok

Přístupový bod: od 36€/rok
Licencování zařízení Licencování zařízení Zdarma

Najděte správné řešení pro vaše podnikání

Jaké řešení potřebuje vaše firma?

Prohlédnout průvodce