Zašto LED lampica napajanja/statusa ne svijetli kada ukopčam DSP-W215?

Ako LED lampica napajanja ne svijetli:

  • Provjerite radi li ispravno utičnica koju rabite. Pokušajte ukopčati drugi uređaj i vidjeti radi li.
  • ako se utičnicom upravlja putem prekidača za svjetlo, pobrinite se da prekidač bude u UKLJUČENOM položaju.
  • Pokušajte uporabiti drugu utičnicu kako biste utvrdili radi li u njoj inteligentni utikač
Rank: 1.5