MU-MIMO

SU-MIMO: One device at a time.

Co znamená Multi-User MIMO (MU-MIMO)?

MU-MIMO je anglická zkratka pro  "Multi-User Multiple-Input Multiple-Output". Technologie MIMO se objevila již před 10 lety. Umožňovala roterům dosáhnout vyšší rychlosti pomocí vysílání dat z několika antén současně. Nyní se z původního přenosu dat, kdy router mohl v jednom okamžiku komunikovat pouze s jedním zařízením (tzv. Single-User MIMO), vyvinula technologie MU-MIMO, se kterou router může "mluvit" s více zařízeními najednou.

Jaké jsou výhody technologie MU-MIMO?

Routery s podporou MU-MIMO mají možnost komunikovat s více zařízeními najednou pomocí několika antén. To v praxi znamená, že ve stejném okamžiku, kdy jsou přenášena data mezi routerem a chytrým telefonem, mohou ostatní antény přenášet data např. do tabletu, Smart TV nebo do notebooku. To nebylo dříve možné, protože router s původním technologií Single-User MIMO by ostatní antény nechal v nečinnosti až do doby, dokud nebyl dokončen přenos dat do telefonu. Nyní, kdy v běžné domácnosti v průměru používáme až 7 zařízení naráz, technologie MU-MIMO umožňuje, aby Wi-Fi síť pracovala efektivně a zvýší nejen rychlost přenosu dat, ale také  počet zařízení, která mohou být ve stejnou chvíli použita.

 

Které routery podporují technologii MU-MIMO?

Wi-Fi routery se staršími standardy A,B,G a N (IEEE 802.11a/b/g/n) technologii MU-MIMO nepodporují. Tato funkce je dostupná pouze u novějších AC routerů (standard 802.11ac) s označením Wave 2 nebo právě MU-MIMO. Zde naleznete seznam všech Wi-Fi AC MU-MIMO routerů a přístupových bodů.