Jak mohu přidělit pevnou IP adresu mým zařízením připojeným k routeru DWR-921?

Pozor: pevnou ip adresu můžete přidělovat routerem DWR-921 od verze hardware H/W: B

1. Spusťte webový prohlížeč a do adresového řádku zadejte adresu IP routeru 192.168.0.12. Otevře se Vám přihlašovací stránka routeru. V políčku user name (název uživatele) zadejte admin, password (heslo) ponechejte prázdné, pak stiskněte tlačítko Login.3. V horní částí stiskněte položku Setup, pak sekci Network settings, na levé stráně.

4. V tabulce DHCP Server settings stiskněte tlačítko DHCP reservation.5. Ze seznamu můžete vybrat požádané zařízení, v tom případě v sekci DHCP clients zvolte správné zařízení, pak v sekci ID zvolte číslo řádku, do kterého bude adresa MAC a adresa IP překopírovaná.

6. Klikněte tlačítko Copy to.7. Adresy zůstanou překopírované.
8. Zapněte toto pravidlo zaškrtnutím čtverečku Enable.
9. Uložte nastavení stisknutím tlačítka Save Settings.Alternativně můžete zadat MAC adresu a IP adresu ručně, zadáním jejich do odpovídajících políček. Nezpomente si prosím zapnout pravidlo zaškrtnutím čtverečku Enable tak, jak je to víš popsáno.

Rank: 1.5