Jak mohu přesměrovat porty na mém DWR-921?

1. Spusťte webový prohlížeč a do adresového řádku zadejte adresu IP routeru 192.168.0.12. Otevře se Vám přihlašovací stránka routeru. V políčku user name (název uživatele) zadejte admin, password (heslo) ponechejte prázdné, pak stiskněte tlačítko Login.3. V horné častí klikněte položku Advanced a pak sekci Virtual server můžete vybrat jedno z nabízených pravidel nebo zadat parametry ručně.

4. Jestli nalezete v sekci Well known services požadované pravidlo, zvolte jej, pak v sekci ID vyberte číslo řádku, do kterého budou údaje nakopírované.

5. Stiskněte tlačítko Copy to. Parametry pravidla se ukážou v zvoleném řádku.

6. Pro uložení konfigurace stiskněte tlačítko Save settings.7. Pokud chcete pravidlo zkonfigurovat manuálně postupujte dle níže uvedených instrukcí: 

    • Service ports – zadejte veřejný port od strany WAN 
    • Server IP – zadejte IP adresu zařízení (v lokální síti), na kterou potřebujete provoz přesměrovat 
    • Port –zadejte port, na kterým chcete, aby přesměrovaní fungovalo 
    • Zaškrtnutím čtverečku v sekci Enable, zapněte toto pravidlo

8. Stiskněte tlačítko Save settings.

Rank: 1.5