FAQ

  • Musím vytvořit nový Omna účet i přesto, že již mám registrovaný mydlink účet? Přečtěte si odpověď
  • K nastavení kamery jsem použil zařízení se systémem Android, zadal jsem stejné přihlašovací údaje jako pro systém iOS, ale kamera není po přihlášení k účtu viditelná. Přečtěte si odpověď
  • Je pravda, že kamera Omna nyní podporuje vzdálený náhled prostřednictvím aplikace Omna pro systém iOS, aniž by potřebovala domácí Hub? Přečtěte si odpověď
  • Mohu kameru Omna používat na zařízeních se systémem Android? Přečtěte si odpověď
  • LED indikátor na přední straně Omna kamery po zapnutí svítí červeně, co to znamená? Přečtěte si odpověď
  • Jak provedu reset Omna kamery? Přečtěte si odpověď
  • Instalace kamery Omna DSH-C310 na mobilních zařízeních Android Přečtěte si odpověď