Jak se mohu připojit k DNS-320L přes WebDAV v systému Mac OS X?

Krok 1
Stáhněte si zkušební verzi Interarchy z http://nolobe.com/interarchy/
Rozbalte aplikaci, a přesuňte ji do složky Applications.

Krok 2
Otevřete Interarchy, a uvidíte takovéto okýnko :

  • V sekci protocol zvolte WebDAV
  • V serveru, zadejte IP nebo název hostitele, které používáte pro připojení k DNS-320L
  • Můžete buď ponechat port jako výchozí (80), nebo jej změnit na 443
  • Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste nastavili pro přístup k webdav.
  • V sekci  remote path zadejte: /webdav/YOUR WEBDAV SHARE
  • (Kde YOUR WEBDAV SHARE je název/cesta složky, kterou jste zpřístupnili pro web-dav)
  • Klikněte List

Jste přípojeni k Vašemu DNS-320L přes webdav.

Rank: 1.5