Jak mohu konfigurovat Dynamic DNS na mém ShareCenter NAS?

Dynamic DNS (DDNS) umožňuje vzdálenou správu jednotky nebo přístup přes FTP pomocí názvu domény v situacích, kdy není k dispozici statická adresa IP. Pokaždé, když nová dynamická IP adresa je přidělena, jednotka aktualizuje adresu IP s poskytovatelem služby DDNS.

Krok 1: Zaregistrujte se u jednoho s následujících DDNS poskytovatelů:

DynDNS.org 
dlinkddns.com

Poznamenejte si adresu URL a přihlašovací informace, které jste získali po registraci u jednoho z výše uvedených poskytovatelů DDNS.

Krok 2: Přihlaste se na webové rozhraní Vašeho serveru NAS

Krok 3: Klikněte tlačítko Management, pak Network Management .Krok 4: Na levé stráně zvolte Dynamic DNS 

    - Zaškrtněte dlinkddns.com. 

    - V sekci Server Address zvolte poskytovatele u kterého jste se zaregistrovali.. 

    - Pomoci informací získaných v kroku 1 , zadejte doménu, kterou jste již utvořili (np. mynas.dyndns.org), v sekci Host Name. V sekcích Username or Key, Password or Key a Verify Password or Key zadejte přihlašovací informace pro Váš účet. 

    - Klikněte Save Settings pro uložení Vaši konfigurace.

Stav by se měl změnit na Connected. Pokud se takto nestane, zkontrolujte Vaši konfiguraci.Poznámka: Po správném nastavení konfigurace, použijte doménu, kterou jste zaregistrovali pro vzdálený přístup k serveru NAS. Například pokud doména, kterou jste zaregistrovali je mynas.dyndns.org, zadejte http://mynas.dyndns.orgdo adresového řádku webového prohlížeče, pro vzdálený přístup ke kameře.

Rank: 1.5