Jak obnovím tovární nastavení hudba všude?

  • Ujistěte se, že je produkt zapnutý.
  • Pomocí kancelářské svorky stiskněte a asi 5 sekund podržte resetovací tlačítko na spodní straně zařízení.

Poznámka: Obnovením továrního nastavení produktu se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Výchozí název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo jsou vytištěny na kartičce s konfigurací sítě Wi-Fi Hudba všude.

Rank: 1.5