Jak připojím PC nebo jiné zařízení k hudba všude, když si nepamatuji název sítě Wi-Fi (SSID) nebo heslo k Wi-Fi?

  • Pokud jste neměnili pokročilé nastavení sítě Wi-Fi, můžete použít název sítě (SSID) a heslo na kartičce s konfigurací sítě Wi-Fi.
  • Pokud jste název sítě Wi-Fi (SSID) nebo heslo měnili a tyto údaje jste si nepoznamenali na kartičku s konfigurací sítě Wi-Fi ani nikam jinam, musíte zařízení resetovat, jak je popsáno výše v otázce 1. 
  • Doporučuje se si tyto informace zaznamenat, abyste v budoucnu mohli snadno připojovat další zařízení. K zapsání těchto důležitých informací pro budoucí použití můžete použít přiloženou kartičku s konfigurací sítě Wi-Fi.
Rank: 1.5