Jak mohu nastavit router DSL pro připojení k internetu bez vlastní IP adresy (No NAT IP Unnumbered)?

Krok 1: Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu routeru ADSL (výchozí IP adresa je 192.168.1.1). Pak stiskněte klávesu Enter.

Krok 2: Zadejte přihlašovací jméno a heslo (výchozí jméno je admin a heslo také admin). Klikněte na tlačítko Přihlásit (Login).

Krok 3: Klikněte na položku Nastavení (Setup).

Krok 4: Na levé straně klikněte na položku Řízení IP (Management IP).

Nakonfigurujte následující nastavení:

IP adresa (IP address) - zadejte IP adresu routeru z Vašeho veřejného rozsahu IP adres

Maska podsítě (Subnet mask) - zadejte masku podsítě

Výchozí brána (Default gateway) - ponechte výchozí

Název hostitele (Hostname) - zadejte požadovaný název hostitele

Název domény (Domain name) - zadejte název požadované domény

Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko Použít (Apply).

Krok 5: Pokud má Váš počítač dynamickou IP adresu, pak musíte uvolnit a obnovit adresu IP, pokud se neobnoví automaticky. Pokud má Váš počítač přiřazenou statickou IP adresu, pak bude potřebné změnit adresu IP ve stejném rozsahu.

Krok 6: Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu routeru. Pak stiskněte klávesu Enter.

Kork 7: Zadejte přihlašovací jméno a heslo (výchozí jméno je admin a heslo také admin). Klikněte na tlačítko Přihlásit (Login).

Krok 8: V horní části klikněte na položku Nastavení (Setup). Klikněte na 1.Připojení (Connection 1).

Krok 9: Pro Připojení nakonfigurujte následující nastavení:

Typ (Type) - vyberte typ připojení PPPoA

Jméno (Name) - zadejte název pro připojení

Možnosti (Options) - zrušte zaškrtnutí možnosti NAT a Firewall

Zapouzdření (Encapsulation) - doporučuje se použít nastavení ISP.

Uživatelské jméno (Username) - zadejte uživatelské jméno pro ISP přihlášení

Heslo (Password) - vyplňte heslo pro přihlášení

Udržení (Keep alive) - ponechte výchozí

MAX Fail - ponechte výchozí

MRU - ponechte výchozí

Set Route - povolit nastavené trasy

VPI - doporučené nastavení pro ISP (VPI - 0)

VCI - doporučené nastavení pro ISP (VCI - 38)

QoS - ponechte výchozí

PCR - ponechte výchozí

SCR - ponechte výchozí

Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko Použít (Apply).


Krok 10: V horní části klikněte na položku Rozšířené (Advanced) a pak na levé straně klikněte na položku Rozšířené zabezpečení. Odškrtněte políčka Povolit firewall (Enable firewall) a také NAT Service box. Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko Použít (Apply).

Krok 11: v horní části klikněte na položku Stavu (Status) a pak na levé straně klikněte na položku Stav připojení (Connection Status). Informace o připojení můžete nalézt v sekci WAN.

Krok 12: V horní části klikněte na položku Nástroje (Tools) a pak na levé straně klikněte na položku Příkazy systému (System Commands). Pro trvalé uložení změn použijte tlačítko Uložit (Save).

Rank: 1.5