Jak nastavit router DSL-2751 pro připojení k Internetu?

Pokud chcete nakonfigurovat Váš router DSL-2751 , přihlaste se prosím do konfiguračního menu routeru spuštěním webového prohlížeče a zadáním IP adresy. Výchozí IP adresa routeru je 192.168.1.1

Poznámka: pokud je adresa 192.168.1.1 nepřístupná, zkontrolujte IP adresu počítače nebo změňte konfiguraci síťové karty počítače.

Váš webový prohlížeč zobrazí přihlašovací okno. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla (uživatelské jméno: admin, heslo: admin). Zadejte tyto údaje a pak stiskněte tlačítko Přihlášení (Log In).

Po otevření hlavního okna klikněte na položku Nastavení (Setup) v horní části a pak klikněte na tlačítko Nastavení Internetu (Internet Setup) v levé části menu. Otevře se Vám okno s možností nastavení Internetového spojení ADSL.
V okýnku Rozhraní ADSL (ADSL Interface) klikněte prosím na tlačítko Nastavení (Setup).

V Nastavení ADSL (ADSL Setup) budete mít možnost nastavit router pomocí Snadného spuštění (Setup Wizard) nebo pomocí Ručního nastavení (Manual Setup). Zaškrtněte prosím políčko Ručního nastavení (Manual Setup). Následně v okýnku níž prosím zaznačte typ Vašeho internetového spojení.
V případě kdy Váš dodavatel internetu poskytuje připojení k internetu ADSL, zaškrtněte prosím v Ručním Nastavení ADSL (Manual ADSL Connection Setup) první možnost, kterou je připojení PPPoE/PPPoA.

Pro nastavení Internetového spojení PPPoE/PPPoA (PPPoE/PPPoA Internet Connection Type) musíte vyplnit jednotlivé údaje, které získáte od Vašeho dodavatele Internetových služeb:

1.Uživatelské jméno (Username)

2.Heslo (Password)

3.Typ Internetového připojení (Connection Type)

4.MTU – standardně je nastaveno 1492

5.VPI - Identifikátor virtuální cesty (Virtual Path Identifier)

6.VCI - Identifikátor virtuálního kanálu (Virtual Channel Identifier)

Poznámka: Uživatelské jméno a heslo od poskytovatele Internetových služeb se obvykle liší od Vašich e-mailových přihlašovacích údajů. Jestli si nejste zcela jisti, které přihlašovací jméno a heslo máte použít, v tom případě kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele Internetových služeb.

Po vyplnění jednotlivých údajů v spodní části zaškrtněte políčko Povolení NAT (Enable NAT) a také Povolení Firewall (Enable Firewall).

Klikněte na tlačítko Apply (Uložit nastavení) v spodní části obrazovky. Pro uplatnění nastavení klikněte na tlačítko Reboot (Restart) na levé straně.


Rank: 1.5