Jakým způsobem mohu resetovat router DSL-2751 do továrního nastavení?

Tovární nastavení pomocí tlačítka reset:

K dispozici je tlačítko Reset, které se nachází na zadní straně routeru DSL-2751.
Chcete-li provést reset do továrního nastavení, přidržte tlačítko Reset pomocí kancelářské spinki a dávejte pozor na stav led svietílek na přední straně routeru. Když všechny ledki zhasnou, pusťte tlačítko reset a asi po 20 sekundách by se měli opět rozblikat LEDki na předním panelu. Pak by ste měli být schopní získat přístup k routeru pomocí výchozí IP adresy (192.168.1.1)

Tovární nastavení pomocí webového rozhraní:

Krok 1: Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu routeru (192.168.1.1) Stiskněte klávesu Enter.

Krok 2: Zadejte přihlašovací jméno a heslo (výchozí nastavení je admin / admin). Klikněte na Přihlásit.

Krok 3: Na horním panelu klikněte na položku Údržba (Maintenance), pak klikněte na položku Uložit/Obnovit nastavení (Save/Restore Settings) na levém panelu.

Krok 4: Pak klikněte na tlačítko Obnovit do továrního nastavení (Restore Device).

Rank: 1.5

Podobné témata: