Jak mohu aktualizovat firmware na zařízeních DCH-S150, DSP-W215, DCH-M225 ?

 

 

 

Před zapnutím zařízení je třeba stisknout a podržet tlačítko reset „Reset Button” a poté zapojit produkt do elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ:
Aktualizace firmwaru těchto produktů vymaže všechna uložená nastavení. Váš produkt bude muset být znovu přidán do Vašeho účtu mydlink. D-Link nenese odpovědnost v případě nesprávného používání, což vede k selhání produktu.

Tento postup je stejný pro modely DCH-S150, DSP-W215 a DCH-M225. Tento dokument je založen na příkladu DCH-S150.

Požadavky:
- Počítač
- Aktualizační soubor pro Váš produkt je dostupný na stránkách D-Link v sekci podpora.
- Vypnutí brány firewall a antivirového softwaru.

How_do_I_update_DCH_S150_DSP_W215_or_DCH_M225_2

Krok 1 - Zatlačte a podržte tlačítko reset „Reset Button”, zatímco připojujete produkt.

Krok 2 - Počkejte přibližně 10 sekund, LED by měla blikat červeně. Uvolněte resetovací tlačítko.

Krok 3 - Připojte počítač k SSID (bezdrátové síti) vašeho produktu (v tomto příkladě by SSID bude DCH-S150XXXX, kde XXXX je poslední 4 číslice MAC adresy produktu).

Krok 4 - Otevřete webový prohlížeč a přejděte na číslo 192.168.0.60 (192.168.0.50 pro DCH-M225)

How_do_I_update_DCH_S150_DSP_W215_or_DCH_M225_3

Krok 5 - Klikněte na položku vybrat firmware „Select Firmware” a vyberte správný soubor pro aktualizaci firmwaru, poté klikněte na tlačítko aktualizovat firmware "Upgrade Firmware".

D-Link


 

D-Link
 
Krok 6 - Po ukončení aktualizace firmwaru se produkt restartuje.
D-Link

Krok 7 - Odpojte produkt ze zásuvky a opět jej zasuňte.

Krok 8 - Abyste mohli instalovat svůj produkt opakujte konfigurační postup pomocí aplikace mydlink home na zařízení Android nebo iOS.

Rank: 1.5