Jak nastavím mobilní aplikaci D-ViewCam s mým zařízením D-Link NVR?

Mobilní aplikace D-ViewCam umožňuje sledovat živé Video a přehrávat zaznamenané video z vašeho NVR nebo ze softwaru Running D-ViewCam pomocí vašeho zařízení Apple nebo Android Smartphone.

Poznámka: Musíte používat D-Link NVR (DNR-322L nebo DNR-326)

Krok 1: Stáhněte si mobilní aplikaci D-ViewCam na Apple (App Store) nebo Android (Play Store) a spusťte aplikaci

A10643_image1

Krok 2: Klepnutím na ikonu „+” v pravém nahorním rohu přidáte NVR

A10643_image2

Krok 3: Zadejte údaje Vašeho NVR

 • Název serveru: Toto je volitelný název vašeho NVR (slouží k snadné identifikaci konkrétních NVR v prostředí více NVR)

 • Adresa serveru: Zadejte adresu IP NVR

  • Poznámka: Pokud používáte APP v rámci stejné sítě, zadejte soukromou IP adresu NVR (např. 192.168.0.x)

  • Pokud používáte APP vzdáleně (přes internet nebo přes 3G / 4G, budete muset zadat veřejnou / internetovou IP adresu routeru / firewallu.

   • Pokud používáte směrovač D-Link, najdete jej na stránce nastavení směrovačů v položce stav „Status”.

   • Obraťte se na výrobce směrovače nebo administrátora IT pro další pomoc.

 • Live Streaming Port: 5150 - Port živého vysílání: 5150

 • Playback Server: 5160 - Přehrávaný server: 5160

 • Username: Username used to access your NVR - Uživatelské jméno používané pro přístup k vašemu NVR

 • Password: Password used to access your NVR - Heslo slouží k přístupu k NVR

  Klikněte na tlačítko uložit „Save”

   

  Poznámka: Pokud používáte aplikaci D-View Cam Mobile APP přes Internet / 3G / 4G, budete muset otevřít porty Live Streaming a Playback Server na směrovači / firewallu, abyste měli přístup k NVR. Jsou vyžadovány porty 5150 a 5160. (Pokyny k otevření portů na routeru D-Link naleznete níže)

  A10643_image3

  Krok 4: Vyberte Váš  NVR

  A10643_image4

  Otevření portů na routeru D-Link
  Krok 1: Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do dresního řádku http://192.168.0.1
  Krok 2: Zadejte uživatelské jméno a heslo (výchozí uživatelské jméno je admin a heslo ponechejte prázdné)
  Krok 3: Klikněte na záložku rozšířené „Advanced Tab” > virtuální server „Virtual Server”
  Krok 4: Zaškrtněte políčko povolit „Enable”

 • Name: Název: Zadejte název pravidla (např. Dviewcam-Streaming)

 • IP address: IP adresa: Zadejte IP adresu počítače se systémem dviewcam (- např. 192.168.0.102)

 • Public: 5150 - Veřejné: 5150

 • Private: 5150 - Soukromé: 5150

 • Protocol: All - Protokol: Vše

 • Schedule: Always - Plán: Vždy

  Opakujte pro port 5160

  A10643_image5

  Tagy: D-Link NVR, D-ViewCam, Mobile AppRank: 1.5