Jak konfigurovat DCH-M225 a přehrávat z počítače MAC?

 

 

Požadováno zařízení:

• MAC Laptop
• Konfigurační karta D-Link
• Externí reproduktory nebo sluchátka

Krok 1 - Zasuňte DCH-M225 do elektrické zásuvky a stiskněte a podržte tlačítko „Reset” po dobu 30 sekund

Krok 2 - Po zresetování byste měli vidět blikající "oranžovou" LEDku

Krok 3 - Připojte se k bezdrátové Wi-Fi síti vyhledáním SSID, které je umístěno na konfigurační kartě společnosti D-Link.

DCH M225 How to configure on a mac0001
                                                                                                                                                                                       
Krok 4 - Zvolte Wi-Fi SSID a pak zadejte heslo, které bude umístěno na konfigurační kartě D-Link.

D-Link 

Klikněte na připojit „Join”

Krok 6 - Po připojení k zařízení DCH-M225 otevřete aplikaci Google Chrome a zadejte následující adresu URL: http: //dlinkap.local/

D-Link
 
Krok 6 - Nyní jste v průvodci nastavením „WiFi Connection Setup Wizard” , vyberte svůj jazyk.

D-Link 

Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 7 - Nyní vyberte způsob konfigurace "Select Configuration Method".  Existují dvě možnosti:

 • Tuto možnost vyberte, pokud Vaše bezdrátové zařízení podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  - Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit síť ručně

  Krok 7-1 - Pokud Váš směrovač podporuje službu WPS, vyberte tuto možnost

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další “Next”

  Pro připojení musíte stisknout obě tlačítka WPS, nejprvé na Vašem směrovači a pak na zařízení DCH-M225.  Postupujte podle pokynů.

  D-Link

  Krok 7-2 - Pokud Váš směrovač nepodporuje službu WPS, budete muset vybrat možnost ruční nastavení sítě „Setup you network manually”

  D-Link

  Klikněte na tlačítko další „Next”

   

  Všimněte si, že průvodce nastavením bude skenovat bezdrátové sítě, jak je uvedeno níže.

  D-Link

  Krok 8 - Kliknutím vyberte Vaši bezdrátovou síť

  D-Link
   
  Klikněte na vybrat “Select”

  Krok 9 - Zadejte heslo do Vaši Wi-Fi sítě

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další „Next”

  Krok 10 - Zvolte, zda chcete uvést nový název pro svou rozšířenou síť „Extended Network”, nebo použít stávající WiFi síť. V tomto příkladu používáme stejný název Wi-Fi sítě.

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další  „Next”

  Krok 11 - Zvolte jméno pro zařízení „Device name”. V tomto příkladu jsme ponechali jako výchozí "DCH-M225".

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další  „Next”

  Krok 12 - Nastavení je dokončeno a zobrazí se přehled nastavení

  D-Link
   
  Klikněte na uložit „Save” a zobrazí se výzva k zobrazení uložených nastavení a restartování zařízení

  D-Link

  Krok 13 - Po restartování se dostanete na stránku aktuálního stavu „Current Status”.

  D-Link


  Krok 14 - Po restartování byste měli být automaticky připojeni k síti WiFi vybrané v kroku 10 (Pokud nebudete, pak se prosím připojte k této síti). Po připojení se dostanete na stránku aktuální stav „Current Status”

  D-Link

  Krok 15 - Chcete-li přehrávat hudbu z telefonu Windows, musíte otevřít následující program Finder - Applications - "iTunes"

  D-Link
   
  Krok 16 - Z nabídky vyberte reproduktory, které chcete použít.


  D-Link

   

  Krok 17 - Vyberte hudbu, kterou chcete přehrát, a klikněte na šipku.

  D-Link
   
  Krok 18 - Vaše hudba z iTunes by se nyní měla přehrávat na reproduktorech

Rank: 1.5