Jak konfigurovat DCH-M255 a přehrávat je z počítače nebo notebooku s operačním systémem Windows?

 

Požadováno zařízení:

 

• Smart Phone - telefon

• PC / notebook

• Konfigurační karta D-Link

• Externí reproduktory nebo sluchátka

 

Krok 1 - Zasuňte DCH-M225 do elektrické zásuvky a stiskněte a podržte tlačítko „Reset” po dobu 30 sekund

Krok 2 - Po zresetování byste měli vidět blikající "oranžovou" LEDku

Krok 3 - Připojte se k bezdrátové Wi-Fi síti vyhledáním SSID, které je umístěno na konfigurační kartě společnosti D-Link.

DCH_M225_Configure_on_a_Windows_PC_or_Laptop1

DCH_M225_Configure_on_a_Windows_PC_or_Laptop2

Krok 4 - Zvolte Wi-Fi SSID a pak zadejte heslo, které bude umístěno na konfigurační kartě D-Link.

 

Krok 4-1 - Jakmile navážete spojení s DCH-M255, zobrazí se "Nastavit umístění sítě". Vyberte síť odpovídající prostředí a klikněte na tlačítko Zavřít. V tomto příkladu jsme zvolili možnost "Domácí síť"

D-Link

 

Krok 5 - Po připojení k zařízení DCH-M225 otevřete aplikaci Internet Explorer a zadejte následující adresu URL: http: //dlinkap.local/

D-Link

Krok 6 - Jakmile se webová stránka načte, mohou se zobrazit výzvy pro nastavení spojení  „Intranet”

D-Link

 

Ignorujte to a začněte krokem 7

 

Krok 7 - Nyní jste v průvodci nastavením „WiFi Connection Setup Wizard” , vyberte svůj jazyk.

D-Link

 

Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 8 - Nyní vyberte způsob konfigurace "Select Configuration Method".  Existují dvě možnosti:

 • Tuto možnost vyberte, pokud Vaše bezdrátové zařízení podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  - Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit síť ručně

  Krok 8-1 - Pokud Váš směrovač podporuje službu WPS, vyberte tuto možnost

  DCH_M225_Configure_on_a_Windows_PC_or_Laptop7

   

  Klikněte na tlačítko další “Next”

  Pro připojení musíte stisknout obě tlačítka WPS, nejprvé na Vašem směrovači a pak na zařízení DCH-M225.  Postupujte podle pokynů.

  DCH_M225_Configure_on_a_Windows_PC_or_Laptop8

  Krok 8-2 - Pokud Váš směrovač nepodporuje službu WPS, budete muset vybrat možnost ruční nastavení sítě „Setup you network manually”

  DCH_M225_Configure_on_a_Windows_PC_or_Laptop9

  Klikněte na tlačítko další „Next”

   

  Všimněte si, že průvodce nastavením bude skenovat bezdrátové sítě, jak je uvedeno níže.

  DCH_M225_Configure_on_a_Windows_PC_or_Laptop10

  Krok 9 - Kliknutím vyberte Vaši bezdrátovou síť

  D-Link

  Klikněte na vybrat “Select”

  Krok 10 - Zadejte heslo do Vaši Wi-Fi sítě

  D-Link

  Klikněte na tlačítko další „Next”

   

  Krok 11 - Zvolte, zda chcete uvést nový název pro svou rozšířenou síť „Extended Network”, nebo použít stávající WiFi síť. V tomto příkladu používáme stejný název Wi-Fi sítě.

  D-Link

  Klikněte na tlačítko další  „Next”

  Krok 12 - Zvolte jméno pro zařízení „Device name”. V tomto příkladu jsme ponechali jako výchozí "DCH-M225".

  D-Link

  Klikněte na tlačítko další  „Next”

  Krok 13 - Nastavení je dokončeno a zobrazí se přehled nastavení

  D-Link

   

  Klikněte na uložit „Save” a zobrazí se výzva k zobrazení uložených nastavení a restartování zařízení

  D-Link

  Krok 14 - Po restartování se dostanete na stránku aktuálního stavu „Current Status”.

  D-Link

  Krok 15 - Zasuňte jeden konec konektoru audio 3,5 mm do konektoru DCH-M225 a druhý do vstupního konektoru reproduktorů. Jakmile to bude provedeno, zjistíte na stránce aktuálního stavu „Current Status”  připojení k Audio Render

  D-Link

  Krok 16 - Chcete-li přehrávat hudbu, musíte otevřít následující program:

  Start > All Programs > Windows Media Player

  D-Link

   

  Krok 17 - Zvolte možnost "Hudba", vyberte "Album". Po kliknutí na Album byste měli mít v pravém rohu možnost "Přehrát na"

  D-Link

  Krok 18 - Klikněte na možnost "Přehrát do" a vyberte název zařízení uvedený v kroku 12.

  V tomto příkladu je naše zařízení "DCH-M225"

  D-Link

  Krok 19 - program Windows Media Player otevře další okno "Přehrát na DCH-M225" a vybraná hudba se začne přehrávat a budete ji slyšet z reproduktorů

  D-Link

   

Rank: 1.5