Jak nakonfigurovat přehrávání DCH-M255 s telefonem Windows?

 

Požadováno zařízení:

 

• Smart Phone - telefon

• PC / notebook

• Konfigurační karta D-Link

• Externí reproduktory nebo sluchátka

 

Krok 1 - Zasuňte DCH-M225 do elektrické zásuvky a stiskněte a podržte tlačítko „Reset” po dobu 30 sekund

Krok 2 - Po zresetování byste měli vidět blikající "oranžovou" LEDku

Krok 3 - Připojte se k bezdrátové Wi-Fi síti vyhledáním SSID, které je umístěno na konfigurační kartě společnosti D-Link.

DCH_M225_Configure_with_an_a_Windows_Phone1

Krok 4 - Zvolte Wi-Fi SSID a pak zadejte heslo, které bude umístěno na konfigurační kartě D-Link.

D-Link

 
Klikněte na hotovo „Done”

Krok 5 - Zobrazí se výzva, že není k dispozici připojení k internetu.

D-Link
 
Klikněte na připojit „Connect”

Krok 6 - Po připojení k zařízení DCH-M225 otevřete aplikaci Internet Explorer a zadejte následující adresu URL: http: //dlinkap.local/
 
D-Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 7 - Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko přihlásit se „Log In” pro vstup do průvodce nastavením

D-Link

Krok 8 - Vyberte svůj jazyk

D-Link
 
Klikněte na tlačítko další „Next”

 

Krok 9 - Nyní vyberte způsob konfigurace "Select Configuration Method".  Existují dvě možnosti:

 • Tuto možnost vyberte, pokud Vaše bezdrátové zařízení podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup)

  - Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit síť ručně

  Krok 9-1 - Pokud Váš směrovač podporuje službu WPS, vyberte tuto možnost

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další “Next”

  Pro připojení musíte stisknout obě tlačítka WPS, nejprvé na Vašem směrovači a pak na zařízení DCH-M225.  Postupujte podle pokynů.

  D-Link

  Krok 9-2 - Pokud Váš směrovač nepodporuje službu WPS, budete muset vybrat možnost ruční nastavení sítě „Setup you network manually”

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další „Next”

   

  Všimněte si, že průvodce nastavením bude skenovat bezdrátové sítě, jak je uvedeno níže.  D-Link

  Krok 10 - Kliknutím vyberte Vaši bezdrátovou síť

  D-Link
   

Klikněte na vybrat “Select”

Krok 11 - Zadejte heslo do Vaši Wi-Fi sítě

D-Link
 
Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 12 - Zvolte, zda chcete uvést nový název pro svou rozšířenou síť „Extended Network”, nebo použít stávající WiFi síť. V tomto příkladu používáme stejný název Wi-Fi sítě.

D-Link
 
Klikněte na tlačítko další  „Next”

Krok 13 - Zvolte jméno pro zařízení „Device name”. V tomto příkladu jsme ponechali jako výchozí "DCH-M225".

D-Link
 
Klikněte na tlačítko další  „Next”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 14 - Nastavení je dokončeno a zobrazí se přehled nastavení


D-Link

D-Link

Klikněte na uložit „Save” a zobrazí se výzva k zobrazení uložených nastavení a restartování zařízení

 

Krok 15 - Po restartování byste měli být automaticky připojeni k síti WiFi vybrané v kroku 10 (Pokud nebudete, pak se prosím připojte k této síti). Po připojení se dostanete na stránku aktuální stav „Current Status”

D-Link

Krok 16 - Zasuňte jeden konec konektoru audio 3,5 mm do konektoru DCH-M225 a druhý do vstupního konektoru reproduktorů. Jakmile to bude provedeno, zjistíte na stránce aktuálního stavu „Current Status”  připojení k Audio Render

D-Link

Krok 17 - Chcete-li přehrávat hudbu z telefonu Windows, musíte otevřít následující program "Lumia Play to" - pak klikněte na "Music"
 
D-Link

Krok 18 - Vyberte umělce a kliknutím jej potvrdíte

D-Link

 

Krok 19 - Klikněte na ikonu přehrávání

D-Link

 

Krok 20 - Kliknutím se připojte

D-Link

Krok 21 - Vaše hudba by se nyní měla přehrávat na reproduktorech

D-Link

Rank: 1.5