Jak konfigurovat DCH-M255 pro přehrávání z iPadu?

 

 

Požadováno zařízení:

• iPad
• Konfigurační karta D-Link
• Externí reproduktory nebo sluchátka

Krok 1 - Zasuňte DCH-M225 do elektrické zásuvky a stiskněte a podržte tlačítko „Reset” po dobu 30 sekund
   
Krok 2 - Po zresetování byste měli vidět blikající "oranžovou" LEDku

Krok 3 - Připojte se k bezdrátové Wi-Fi síti vyhledáním SSID, které je umístěno na konfigurační kartě společnosti D-Link a pak zadejte heslo.

Krok 4 - Po připojení k zařízení DCH-M225 otevřete prohlížeč Safari a zadejte následující adresu URL: http: //dlinkap.local/

Krok 5 - Nyní jste v průvodci nastavením „WiFi Connection Setup Wizard” , vyberte svůj jazyk.

DCH_M225_Configure_and_play_from_iPad1
 
Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 6 - Nyní vyberte způsob konfigurace "Select Configuration Method".  Existují dvě možnosti:

 • Tuto možnost vyberte, pokud Vaše bezdrátové zařízení podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  - Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit síť ručně

  Krok 6-1 - Pokud Váš směrovač podporuje službu WPS, vyberte tuto možnost

  D-Link
   
  Klikněte na tlačítko další “Next”

  Pro připojení musíte stisknout obě tlačítka WPS, nejprvé na Vašem směrovači a pak na zařízení DCH-M225.  Postupujte podle pokynů.


  D-Link

  Krok 6-2 - Pokud Váš směrovač nepodporuje službu WPS, budete muset vybrat možnost ruční nastavení sítě „Setup you network manually”

  D-Link

   
  Klikněte na tlačítko další „Next”

   

  Všimněte si, že průvodce nastavením bude skenovat bezdrátové sítě, jak je uvedeno níže.

  D-Link


  Krok 7 - Kliknutím vyberte Vaši bezdrátovou síť

  D-Link
   
   
  Klikněte na vybrat “Select”

  Krok 8 - Zadejte heslo do Vaši Wi-Fi sítě

  D-Link

   
  Klikněte na tlačítko další „Next”

  Krok 9 - Zvolte, zda chcete uvést nový název pro svou rozšířenou síť „Extended Network”, nebo použít stávající WiFi síť. V tomto příkladu používáme stejný název Wi-Fi sítě.

  D-Link
   

  Klikněte na tlačítko další  „Next”

  Krok 10 - Zvolte jméno pro zařízení „Device name”. V tomto příkladu jsme ponechali jako výchozí "DCH-M225".

  D-Link

  Klikněte na tlačítko další  „Next”

  Krok 11 - Nastavení je dokončeno a zobrazí se přehled nastavení  D-Link
   

  Klikněte na uložit „Save” a zobrazí se výzva k zobrazení uložených nastavení a restartování zařízení

  D-Link


  Krok 12 - Po restartování se dostanete na stránku aktuálního stavu „Current Status”.

  D-Link

  Krok 13 - Po restartování byste měli být automaticky připojeni k síti WiFi vybrané v kroku 10 (Pokud nebudete, pak se prosím připojte k této síti). Po připojení se dostanete na stránku aktuální stav „Current Status”

  D-Link
   
  Krok 14 - Chcete-li přehrávat hudbu na reproduktorech, musíte se dotknout dolní části obrazovky pohybující se nahoru, abyste zobrazili obrazovku s více úlohami a klikněte na "AirPlay".

  D-Link

  Krok 15 - Vyberte název zařízení uvedený v kroku 10. V tomto příkladu byl "DCH-M225".

  D-Link


  Krok 16 - Klikněte na ikonu přehrát „Play” a měli byste slyšet přehrávání hudby z reproduktorů.

  D-Link

Rank: 1.5