Jak zapnout vzdálený přístup k routeru DWR-921hardvérové verze „C”?

 

Pozor:  Pro vzdálený přístup k routeru je třeba mít aktivovanou službu veřejné IP adresy. Takovou službu můžete zakoupit u svého poskytovatele internetu.

Krok 1:
Spusťte webový prohlížeč a do adresového řádku zadejte adresu IP routeru 192.168.0.1

 

Krok 2:
Otevře se Vám přihlašovací stránka routeru. V políčku”Username (název uživatele) zadejte admin,”Password (heslo) ponechejte prázdné, pak stiskněte tlačítko „Login.

Krok 3:
horní části klikněte na položku „System” a v sekci „Administration” povolte vzdálený přístup k routeru zaškrtnutím políčka Enable - „Enabled Remote Management”.

 

V sekci IP allowed to access můžete zvolit IP adresu, která bude mít pouze vzdálený přístup k routeru. Zadáním adresy 0.0.0.0, povolíte vzdálený přístup jakékoliv IP adrese.

 

V sekci Port můžete vybrat ze seznamu port, na kterým bude služba běžet nebo jej zadat ručně.

 

Pro dokončení klikněte tlačítko „Apply” (použít).

 

Krok 5:

Pro vzdálený přístup k routeru DWR-921, musíte na počítači z kterého chcete navázat spojení, zadat svou veřejnou IP adresu a port, který jste nyní zkonfigurovali, ve tvaru np. 87.254.225.149:1080


Rank: 1.5