Jak nastavit DSP-W215 s iPad?

 

 

Požadováno:

• iPad
• Kartu pro rychlou instalaci
• snímač QR kódu

Krok 1 - Vložte DSP-W215 do elektrické zásuvky a stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 10 sekund, dokud se nezobrazí blikající LED - oranžová

Krok 2 - Otevřete iPad a přejděte do obchodu App Store a stáhněte si aplikaci mydlink Home

D-Link
 
Krok 3 - Po zakončení instalace klikněte na ikonu mydlink Home na vašem iPadu a zadejte své údaje mydlink pro přihlášení do Vašeho účtu

D-Link
 
Klepněte na hotovo „Done” a potom na možnost přihlásit se „Sign In”

 

Krok 4 - Kliknutím na "+" přidáte nové zařízení

D-Link

Krok 5 - Zobrazí se  informace  čárového kódu „QR Code Setup"

D-Link
 
Zde máte 2 možnosti:

 1. Kliknutím na tlačítko další „Next” skenujete kód QR

   

  2. Nebo klikněte na přeskočit QR kód „Skip QR Code”

Krok 5a - Kliknutím na tlačítko další „Next” skenujete QR kód. Kód QR je umístěn na zadní straně instalační karty.

D-Link
 
Poté přejděte ke kroku 6

D-Link

Krok 5b - Klikněte na položku přeskočit QR kód, pak klikněte na SmartPlug a nakonec klikněte na DSP-W215

D-Link

Krok 6 - Zajistěte, aby byl DSP-W215 zapojen do elektrické zásuvky

D-Link


Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 7 - Ujistěte se, že na zařízení bliká oranžová LED-ka

D-Link
 
Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 8 - Zde budou uvedeny dvě možnosti:

 1. Konfigurovat ručně - Klikněte na položku ruční „Manual" a přejděte ke kroku 8a
  2. Konfigurace s WPS (pokud to Váš směrovač nebo bezdrátové zařízení podporuje) - Klikněte na tlačítko další „Next” a přejděte ke kroku 8b

  D-Link


  Krok 8a - Klikněte na ruční „Manual"

  D-Link
   
  Netlačte tlačítko další „Next”, přejděte ke kroku 9

   

   

   

   

  Krok 8b - Pokud směrovač podporuje službu WPS, stiskněte nejdříve tlačítko WPS na Vašem směrovači a pak na zařízeni DSP-W215

   

   

   

  D-Link

   

   

   

   

  D-Link

  D-Link

Jestli začne blikat zelená kontrolka „Green” pak klikněte na tlačítko další „Next”. Jakmile začne svítit nepřerušovaně zelená, pak klikněte na tlačítko „Gree” a přejděte ke kroku 11

Pokud se zobrazí následující zpráva. Zkontrolujte připojení a vyberte jednu z následujících možností: Klepnutím na tlačítko restartovat nastavení hardwaru „Restart hardware setup” přejděte zpět na krok 5 nebo klepnutím na tlačítko opakovat vyhledávání „Search again”přejděte zpět ke kroku 11

dsp-w215_configure_on_an_ipad

 

Krok 9 - Kleikněte na tlačítko domů „Home”  na iPadu > Nastavení > Wi-Fi a připojte se k Wi-Fi zařízení DSP-XXXX.  V našem příkladu to bylo "DSP-D754"

D-Link
 
Krok 10 - Po připojení k Wi-Fi zařízení DSP-W215 se vraťte do aplikace mydlink

D-Link
 
Klikněte na tlačítko další „Next”

Krok 11 - Průvodce nastavení bude nyní hledat Vaše zařízení „Searching for your device…”

D-Link

Krok 12 - Kliknutím vyberte zařízení, které chcete připojit, a pak zadejte kód PIN, který je umístěný na instalační kartě "Quick Install Card"

D-Link

D-Link

Klikněte na tlačítko další „Next”

 

Krok 13 - Kliknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit ( Ignorujte to, pokud používáte službu WPS a přejděte ke kroku 17 )

D-Link

Krok 14 - Kliknutím na tlačítko domů „Home” na iPadu přejděte do položky Nastavení a pak do položky Wi-Fi.

Přidejte připojení k Wi-Fi, které bylo vybráno v kroku 13

V našem příkladu to bylo "dlink_TEST"

D-Link