Jak mohu nakonfigurovat DSP-W215 pomocí svého zařízení Android?

Krok 1 - Spusťte aplikaci Mydlink Home.

DSP_W215_How_to_setup_on_Android2

Krok 2 - Klikněte na inteligentní zásuvku (smart plug), která zobrazí přehled informací o zařízení.

D-Link


Krok 3 - Kliknutím na napájení „Power” spustíte napájení k připojenému zařízení, klepnutím na něj znovu vypnete všechna připojená zařízení.

Krok 4 - Klepnutím na tlačítko měření „Meter" (získáte informace o tom, kolik energie zařízení používá a kolik z celkového měsíčního rozpočtu jste použili. Můžete také změnit datum, kdy obdržíte účet za elektřinu. Můžete změnit procentuální využití rozpočtu, při kterém budete hlášeno varováni. Můžete také změnit celkový měsíční rozpočet využití energie.

D-Link 


DSP_W215_How_to_setup_on_Android2

Krok 5 - Klepnutím na ikonu v levém horním rohu „< " se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Kliknutím na tlačítko informace „Information” zobrazíte informace o zástrčce, například adresu IP, MAC adresu, číslo mydlink a verzi firmwaru.

D-Link

 

Rank: 1.5