Mohu kameru Omna používat na zařízeních se systémem Android?

Chcete-li kameru Omna používat se zařízeními platformy Android, nainstalujte si prosím nejdříve firmware verze 1.03. Tuto aktualizaci je však třeba provést na zařízení pracující na platformě iOS. Pokud máte k dispozici zařízení iOS, postupujte podle pokynů v průvodci rychlého nastavení a nastavte kameru pomocí aplikace pro iOS1a poté použijte volbu Aktualizace firmwaru v nabídce Nastavení. Po dokončení aktualizace firmwaru můžete použít aplikaci Omna pro systém Android a přihlásit se pomocí stávajícího účtu Omna. Pokud nemáte k dispozici zařízení se systémem iOS, doporučuje se zakoupit 180 kameru HD, která obsahuje logo Google Play na obalu, neboť toto zařízení bude mít již nainstalovaný nejnovější firmware.

V případě, že nevlastníte zařízení se systémem iOS, můžete pro aktualizaci firmwaru verze 1.03 použít postup pomocí microSD karty a resetovacího tlačítka. Návod naleznete na webové stráncewww.dlink.czu produktu DSH-C310 v sekci Produktová podpora /Quick Installation Guides/Aktualizace firmware.

1Před zahájením upgradu firmwaru se ujistěte, že používáte nejnovější verzi aplikace Omna pro systém iOS a zaregistrovali jste se pro účet Omna

More about Omna
Rank: 1.5